Logopediepraktijk Rianne Bergervoet
home wat is logopedie links nieuws contact  
logo
 
ADRESGEGEVENS
   
  St. Janlaan 2
6093 GK Heythuysen
06-22938028
   
  St. Antoniusstraat 14
6095 AK Baexem
06-22938028
   
   
   
   
   
spacer spacer spacer
spacer werkwijze  
     
     
spacer Verwijzing
Verwijzing voor logopedie vindt plaats via de huisarts, KNO-arts of orthodontist.
Bij uw eerste bezoek aan mij neemt u de verwijsbrief mee, en de gegevens betreffende uw ziektekostenverzekering. Vanaf 01-08-2011 is de logopedie direct toegankelijk geworden; dat betekent dat u geen verwijsbrief meer nodig hebt om naar de logopedist te gaan.
Een aantal grote verzekeraars (o.a. CZ, Delta Lloyd, Ohra) gaat hier echter nog niet in mee. Vandaar dat ik die directe toegankelijkheid nog niet toepas in mijn praktijk.

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket van de ziektekostenverzekeraars, en wordt volledig vergoed en wordt voor mensen tot 18 jaar volledig vergoed. Voor volwassenen geldt dat eerst de eigen bijdrage aangesproken zal worden.
Een uitzondering op de vergoeding vormt de zogenaamde ‘verzuimnota’: wanneer u zonder geldige reden wegblijft van een afspraak, die u niet 24 uur van te voren heeft afgezegd, wordt 75% van de kosten bij u persoonlijk in rekening gebracht. De verzekering dekt deze kosten niet.

Behandeling
  • Tijdens het eerste bezoek wordt in een vraaggesprek (anamnese) zo veel mogelijk informatie verzameld over de klachten.
  • Aan de hand van onderzoeksgegevens wordt een ‘diagnose’ gesteld, en wordt in overleg met u de behandeldoelen geformuleerd en de behandelstrategie uitgewerkt.
  • Een afspraak duurt 30 minuten.
  • U krijgt advies en informatie over hoe u met de klachten kunt omgaan.
  • De duur van de totale logopedische behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard van de klachten en het verloop van de behandeling.
  • U of uw kind krijgt een schrift waarin tijdens de behandeling oefeningen en adviezen kunnen worden genoteerd, die thuis regelmatig doorgenomen dienen te worden.
  • Als de behandeling wordt afgesloten, wordt er een eindverslag gemaakt voor de verwijzer, overige hulpverleners of leerkracht van uw kind. Uiteraard ontvangt u een kopie van dit verslag.
Multidisciplinair
Deze logopediepraktijk onderhoudt korte lijnen met KNO, fysiotherapie, ergotherapie, orthodontie, psychologie, psychiatrie en diëtetiek of met de peuterspeelzaal of school van uw kind (regulier en speciaal onderwijs) en onderwijsbegeleidings-diensten, zodat er breed naar u of uw kind gekeken kan worden indien dit noodzakelijk is.

Klachten

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten/cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor de patiënt/cliënt. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de Klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is in de praktijk een brochure verkrijgbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek worden ingezien.
 
     
Copyright 2013 Logopediepraktijk Rianne Bergervoet